หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วม พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. ณ อาคารศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 กันยายน 2561 , 17:42:05     (อ่าน 631 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก.”

-------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นางนลินี  ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วม “พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก.” รวมเป็นชุด 80 เล่ม ถวายคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ ณ อาคารศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. ถวายคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ

          ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงโปรดเกล้าเป็นองค์ประธานในการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. ซึ่งมุ่งเน้นการออกเสียงในพระไตรปิฎกโดยไม่มีเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำอย่างถูกต้อง และทรงพระราชทาน แก่มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวราณุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิ 100 พระชันษาฯ ได้ริเริ่มการศึกษาพระไตรปิฎกเสียงสัชฌายะ ในทางวิชาการ โดยมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลเป็นผู้จัดพิมพ์ เพื่อทรงพระราชทานถวายวันป่านานาชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อันพร  อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เพื่ออัญเชิญไปถวายวัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว