หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 , 16:25:29     (อ่าน 899 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร

จาก มหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.มิตต ทรัพย์ผุด ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. Nguyen Van Trao อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมชม หารือ ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ในส่วนของการหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างทั้งสองสถาบัน นั้น มุ่งเน้นไปที่เรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ ทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกประจำมหาวิทยาลัย ก่อนที่ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮานอยจะเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อ.มิตต ทรัพย์ผุด เป็นผู้นำชม ถือได้ว่าการมาเยือน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับการประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกด้วย