หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.บัญชี ม.อุบลฯสร้างชื่อ!!คว้ารางวัลชนะเลิศ ทำคะแนนสูงสุด แข่งขันทักษะด้านการบัญชี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 , 13:32:40     (อ่าน 2,198 ครั้ง)  


         

           นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 “บริหารธุรกิจวิชาการ”โดยทำคะแนนสูงสุดของการแข่งขัน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) อาคารสุนีย์ทาวเวอร์   เมื่อวันที่ 24สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา

            อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี กล่าวว่า  การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 “บริหารธุรกิจวิชาการ”นับเป็นเวทีของการแสดงความสามารถด้านการบัญชีของนักศึกษา โดย สาขาวิชาการบัญชี ได้นำนักศึกษา 3 ราย เข้าแข่งขันครั้งนี้ ผลการปรากฏว่า นางสาวปริญญาพร ประชานอก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4สร้างผลงานได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขัน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ มาครอง นับเป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นำไปสู่ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษา ของหลักสูตรสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ได้อย่างเด่นชัด

          นอกจากนี้ การจัดงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ” ครั้งนี้ ยังเป็นเวที สร้างความสัมพันธ์เครือข่าย ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี มี อาจารย์สัจวัฒก์ วรโยธา อาจารย์วิลาสินี  แสงคำพระ และอาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  กาปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว