หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ Hue University of Agriculture and Forestry


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 , 15:11:27     (อ่าน 762 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

Hue University of Agriculture and Forestry

          วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ Professor Le Van An อธิการบดี Hue University of Agriculture and Forestryสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยบุคลากร ในโอกาสเพื่อหารือกิจกรรมความร่วมทางวิชาการ ระหว่าง HUAF กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก คณะบริหารศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

            ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบของที่ระลึก แด่ Professor Le Van An อธิการบดี Hue University of Agriculture and Forestry จาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยบุคลากร อีกด้วย