หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวาย แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 สิงหาคม 2561 , 12:12:50     (อ่าน 761 ครั้ง)  


ม.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ

ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

          วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการ กองกลาง พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

          ทั้งนี้ รับเกียรติจาก นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ส่วนราชการ ต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่ง พิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่ง การกำหนดจัดกิจกรรม พิธีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 25/2560 เห็นชอบให้ จัด พิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ขึ้นในทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน จนครบจำนวน 12 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561