หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            เปิดประสบการณ์ รัตเกล้า เนตรอนงค์ นศ.ศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ในโครงการ YSEALI Regional Workshop: Marine Debris Expedition ณ ประเทศอินโดนีเซีย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 สิงหาคม 2561 , 11:35:48     (อ่าน 953 ครั้ง)  


เปิดประสบการณ์ รัตเกล้า เนตรอนงค์ นศ.ศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ในโครงการ YSEALI Regional Workshop: Marine Debris Expedition ณ ประเทศอินโดนีเซีย

          ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2561 โครงการ YSEALI Regional Workshop: Marine Debris Expedition ได้ นำ นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นำเยาวชนจำนวน 60 คน จาก 10 ประเทศจากใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ พร้อมนำเสนอ โดย สนับสนุนจาก รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย

          ทั้งนี้ นางสาวรัตเกล้า เนตรอนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 7 นักศึกษาจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการโดยได้บอกเล่าประสบการณ์ ของการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

          “ในส่วนของวันแรก ได้ร่วมฟังสุนทรพจ จากองค์กรใหญ่ๆในวันพิธีเปิดตอนเย็นเช่น จาก สหประชาชาติและ NGO เกี่ยวกับ ปัญหาขยะกับปัญหาทางทะเลเกี่ยวข้องกันยังไง จากนั้นได้ร่วมรับชมแสดง ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ด้วยการเล่นอังกะลุงอินโด ที่สนุกดีและเพราะมาก

          วันที่ 2 นั้นในช่วงเช้า ได้ร่วมทำกิจกรรมพายเรือสำรวจแม่น้ำ ชื่อว่าแม่น้ำ Ciliwung River ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เชื่อมต่อถึงทะเล ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีสภาพ และความสะอาดไม่สู้ดี เนื่องจากขยะเยอะมาก จากการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้และศึกษาถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ

 

          วันที่3 เดินทางสู่หมู่เกาะ ในประเทศอินโดนีเชีย ด้วยการนั่งเรือเฟอรี่ไปที่ Palau Seribu ซึ่งเป็นหมู่เกาะทีมีมากถึง 1,000 เกาะ เกาะแรกที่ไปสำรวจเกี่ยวกับการจัดการระบบรีสอร์ทในเกาะ ซึ่งมีการทำรีสอร์ทแบบรักโลก โดยการสร้างขยะให้น้อยที่สุด เกาะที่ 2 ของการเดินทางในวันนี้ เป็นเกาะอนุรักษ์ที่เราได้รับสิทธิเข้าชมเป็นพิเศษ เพื่อให้เราไปเก็บตัวอย่างขยะมาศึกษา เกาะที่สาม ได้มีการดำน้ำสำรวจทรัพยากรปะการัง และสุดท้ายเกาะที่สี่ คือการเดินทางไปสำรวจหมู่บ้านบนเกาะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการกำจัดขยะได้ด้วยตนเอง

          วันที่ 4 ในการร่วมทำกิจกรรม เป็นการไปดูวิธีการคัดแยกขยะใน กรุงจาการ์ต้า การแปรรูปขยะรีไซเคิล การทำปุ๋ยจากขยะ การคัดแยกขยะต่าง ๆ ละสุดท้ายเราไปที่landfill หรือพื้นที่กองขยะจากขยะที่ไม่สารถนำไปแปรรูปหรือทำประโยชน์ไรได้อีก

          และวันสุดท้าย วันที่ 5 เป็นการนำเสนอโปรเจ็ค ต่อ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูตจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับเรื่องการลดขยะ ซึ่งผู้ชนะการนำเสนอจะได้รางวัลไปบาหลี แต่ทุกทีมจะได้เงินสนับสนุนทีมละ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และการจัดบูธแสดงวัฒนธรรม พร้อมการโชว์วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วม พร้อมรับเกียรติบัตรจาก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูตจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

          สิ่งที่ได้จากการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ค่ายนี้เปิดมุมมองเรามาก จากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางทะเลไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องแยกขยะ หรือไม่เคยได้ทำโปรเจคอะไรที่จริงจังร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ ก็ได้ทำ และที่สำคัญก็เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดใช้ถุงพลาสติกมาก ๆ ทุกวันนี้คือไม่ใช้หลอดพลาสติก ไม่ใช้ถุงจากร้านสะดวกซื้อ ละก็ใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทนการซื้อน้ำที่เป็นขวดพลาสติกเลย เพราะเราเห็นปัญหาจริง ๆ ว่ากว่าที่ขยะมันจะผ่านกระบวนการต่าง ๆ นั้นมันมีกระบวนการหลายขั้นตอน และสุดท้ายมันกระทบต่อทะเลซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งเราก็ตระหนักถึงปัญหานั้นจริง ๆ จึงทำใหเรามีความคิดอยากจะอนุรักษ์มันไว้"