หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลราชธานี น้อมรำลึกพระคุณครู พร้อมใจร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 สิงหาคม 2561 , 21:12:34     (อ่าน 1,740 ครั้ง)  


             

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาท ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์ และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมงานพิธีครั้งนี้  ซึ่งมี นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวรายงาน นำนักศึกษาจำนวนกว่า 3,000 คน กล่าวบทไหว้ครู และตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีนำพานธูปเทียน พานดอกไม้ขึ้นไหว้ครูตามลำดับ จากนั้น นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนที่นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงรางวัลของครู ที่พร้อมเพรียงและดังกึกก้องภายในอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

          สำหรับพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนอกจากนักศึกษา จะนำพานดอกไม้เทียนธูป มาไหว้ครูตามประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติ เสริมสร้างสิริมงคลแก่ศิษย์ทุกคนแล้ว ในงาน ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ นักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และนักศึกษากิจกรรมดีเด่น เป็นต้น จำนวน 81 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา อีกทั้ง ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องนักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ในงานยังมีการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นฝีมือของนักศึกษาที่พร้อมใจกันทำพานมาไหว้ครูในครั้งนี้อีกด้วย    

           นับได้ว่า พิธีไหว้ครู มีความสำคัญยิ่งทุกสาขาอาชีพย่อมมีครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ดังนั้น ศิษย์ทุกคนในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จะช่วยธำรงรักษาวิทยาการที่ครูถ่ายทอดให้ดีที่สุด และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติสืบไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ