หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อบอุ่น..เกษตร ม.อุบลฯรับน้องสร้างสรรค์ รุ่นพี่นำน้องใหม่ดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 สิงหาคม 2561 , 22:05:11     (อ่าน 1,693 ครั้ง)  


             

            สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร รุ่นพี่นำน้องใหม่ดำนา ภายใต้โครงการ "มือเรียวรอเกี่ยวรวง" ที่ผ่านมา โดยมีดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำคณาจารย์ และนักศึกษากว่า 500 คน ร่วมดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร เชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษา ซึ่งนำผลผลิตของข้าวที่ได้ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาต่อไป ณ แปลงนาทดลอง คณะเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

              นายสุเมย์ พรมวัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรม "มือเรียวรอเกี่ยวรวง" เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดมาเป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว กว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไร โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูก ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว กข6 ข้าวมะลิ กข 15 เป็นต้น แบ่งปลูกเป็น 3 แปลง ทั้งนี้ ผลผลิตของข้าวหลังเก็บเกี่ยว จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิต และน้องใหม่ในรุ่นต่อไปด้วย

            สำหรับบรรยากาศการดำนาในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และประทับใจ นับตั้งแต่ รุ่นพี่ นำน้องใหม่ปักดำนา แข่งขันดำนา หยอกล้อ ร้องเพลงกัน ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นไอของท้องทุ่งที่แท้จริง ภายหลังจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม รุ่นพี่และรุ่นน้องนั่งล้อมวงร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงท้าย นายสุเมย์ พรมวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าว

              นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการรับน้องแบบสร้างสรรค์ ที่สนองนโยบาย และมาตรการ สกอ. ที่เน้นสร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว