หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายดอกพะยอม ครั้งที่ 1 นำ นร.เรียนรู้ศาสตร์แห่งการพยาบาล


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 สิงหาคม 2561 , 09:24:45     (อ่าน 2,074 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ค่ายดอกพะยอม ครั้งที่ 1

นำ นร.เรียนรู้ศาสตร์แห่งการพยาบาล

          คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย นางสาวเกษร  สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ในชื่อกิจกรรม “ค่ายดอกพะยอม ครั้งที่ 1” ในระหว่างวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมแนะนำหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล จำนวน 6ฐาน ได้แก่ 1. ฐาน CPR (ช่วยฟื้นคืนชีพ)2. ฐานการฉีดยา  3. ฐานการล้างแผล 4. ฐานการอาบน้ำเด็ก 5. ฐานการวัดชีพจร 6. ฐานการตรวจครรภ์และการคลอด ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกศึกษาต่อได้ตรงกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียนอย่างแท้จริงและเพื่อสร้างความเข้าใจในการพิจารณาเลือกศึกษาต่อในด้านคณะพยาบาลศาสตร์ ในอนาคต โดยมี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 98 คน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีทื่ 6 ในภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ และ โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการและโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกด้วย