หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ความสำเร็จ ม.อุบลราชธานี ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2561(Thailand Research Expo 2018)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 สิงหาคม 2561 , 16:29:12     (อ่าน 1,785 ครั้ง)  


         

           นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีกก้าวของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมโดดเด่นเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561  (Thailand Research Expo 2018)   ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ที่ทรงมีต่องานวิจัยของประเทศมาโดยตลอด เป็นเวทีในการเชื่อมโยงการวิจัยที่มีศักยภาพของไทยออกไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงานนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ

           ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม นำนักวิจัย พร้อมผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน และประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ได้รับความสนใจผู้เข้าชมงานสอบถามข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนมาก โดยมีผลงานที่หลากหลายเข้าร่วมงานครั้งนี้ แบ่งเป็น   

            การนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย จำนวน 3 ผลงานภายให้แนวคิดการผลิตข้าวครบวงจร โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศวิสัยทัศน์ “อุบลราชธานีราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” นิทรรศการประกอบด้วย

  1. ข้าวเจ้าหอมวาริน: พันธุ์ข้าวทางเลือกรองรับสภาพวิกฤตโดย รศ.สุรีพร เกตุงาม คณะเกษตรศาสตร์ เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าทางเลือกเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนที่มีการกระจายตัวของน้ำฝนไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน ทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ ปรับตัวได้ดีในสภาพน้ำน้อย ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม
  2. การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ นำเสนอผลการวิจัยและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์
    1. การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ นำเสนอการพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเม่าแห้งคืนรูป และแปรรูป โดยมีรายชื่อนักวิจัย ดังนี้

- กระบวนการผลิตข้าวเม่า,  ข้าวเม่าแห้งคืนรูป, กราโนล่าข้าวเม่า,ซีเรียลบาร์ข้าวเม่าโดย ผศ.วิริยา อ่อนสะอาด

- พาสตาข้าวเม่า โดย ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด

- ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลผสมข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป โดย ผศ.จิตรา สิงห์ทอง

            วันที่ 9 สิงหาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในไทยแลนด์ 4.0" พร้อมมอบโล่และประกาศนียบัตร ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมรับเกียรติบัตรในนามหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)”

            วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 7 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร วช. ร่วมรับเสด็จฯ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ถวายผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่า

            วันที่ 11 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการ Innovation hubs Creative Economy เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ "เปลือกไหมต้นทุนของท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม" ผลงานวิจัยของ อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22

            วันที่ 13 สิงหาคม 2561สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยง ส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Bronze Award ได้รับ ถ้วยจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเงินรางวัล 30,000 บาทโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้

                                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว