หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คึกคัก..นักเรียนแห่ร่วมกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 , 09:45:29     (อ่าน 1,938 ครั้ง)  


         

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 เปิดโลกทัศน์ใหม่ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคอีสาน จัดกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9 แห่งเดียวในอีสานใต้ ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษา และสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ สำนึกในพระคุณของผู้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารกายสมจิตต์  ยอดเศรณี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 9 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ Active Learningที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนอกจากจะมีร่างอาจารย์ใหญ่ แล้ว ยังมีร่างโครงกระดูก ให้สัมผัสเรียนรู้ โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข ให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ และโครงสร้างกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โมเดลการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดความดัน การให้คำแนะนำโภชนาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการ วางแผนการทำงานร่วมกัน นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ที่เรียนมาได้อย่างน่าสนใจ นำไปสู้การตัดสินใจเรียนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่ชอบต่อไปในอนาคต

               นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความเด่น ตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561  ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้ระบบร่างกาย รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขตลอดไป

                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว