หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ดึง นศ.ต่างชาติ จาก 11 มหาวิทยาลัย ทั่วโลก สัมผัสศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 , 15:32:46     (อ่าน 1,900 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8

ดึง นศ.ต่างชาติ จาก 11 มหาวิทยาลัย ทั่วโลก สัมผัสศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

          ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน จาก University of Management and Economics 2 คน Mean Chey University 2 คน Guangxi Normal University for Nationalities 2 คน Jingchu University of Technology 4 คน Ganesha University of Education 2 คน Tel Aviv University 2 คน
Institute of National Medicine, University of Toyama 2 คน University of Philippines Diliman 2 คน Hue University 2 คน University of Da Nang วิทยาเขต Kontum 2 คน University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang 2 คน
 
          โดยนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดขึ้น ซึ่ง ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมบัดดี้ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น การเรียนนาฏศิลป์ไทย การเรียนทำอาหารไทย การละเล่นพื้นบ้าน และการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีสานใต้ ณ จังหวดศรีสะเกษ ฯลฯ
 
          ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พบปะกับเพื่อนต่างชาติ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ฝึกฝนการสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เรียนรู้การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัววัด และโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน  ช่วยเปิดโลกของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ ทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว