หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมใจจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 , 11:25:05     (อ่าน 968 ครั้ง)  


           

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เฉลิมพระเกียรติ“แม่ของแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561โดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมนำนักศึกษาและชุมชน จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะ          ปัดกวาดถนน ตัดหญ้า/ตัดตกแต่งต้นไม้ บริเวณสองข้างถนน ริมถนนสถลมาร์ค เส้นทางระหว่างหน้ามหาวิทยาลัยถึงโรงเรียนบ้านบัววัด ระยะทาง 1.5 กม. พร้อมมอบถังขยะฝีมือของนักศึกษาให้กับโรงเรียน และโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

               อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อุบลราชธานี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการพร้อมใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน ในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งการทำงานร่วมกัน ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ได้แก่ การทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและสะอาดเรียบร้อย

             นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้จัดทำถังขยะชุมชน จำนวน 10 ชุด พร้อมมอบให้กับ โรงเรียนบ้านบัววัด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบัววัด เป็นการร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน  ในการเสียสละ มีจิตอาสา และการทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว