หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีรับเครื่องราชอิสริยากรณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและผู้สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : อภิชาติ ธรรมแสง     วันที่ 7 สิงหาคม 2561 , 20:19:23     (อ่าน 961 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยากรณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและผู้สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนะสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานี ซึ่ง เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหาร บุคลากรและผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลต่าง ๆ จำนวน 300 คน  ในปี 2561 มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

     1. รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จำนวน 88 คน รายชื่อ

     2. รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 5 คน รายชื่อ

     3. รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยลัย  จำนวน 20 คน รายชื่อ

     4. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านกีฬา จำนวน 20 คน รายชื่อ