หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2018 The 5th International Conference 2018


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 สิงหาคม 2561 , 13:15:32     (อ่าน 561 ครั้ง)  


คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2018

The 5th International Conference 2018

---------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26กรกฎาคม 2561 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในด้านการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 The 5th International Conference 2018 The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia : SEPSA 2018” โดยมี  ดร.สุขวิทย์  โสภาพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและ นายฐิติ  ราศีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย ของนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชินาวุธ  ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Business and Innovation in Digital Era” ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมการครั้งนี้จำนวนมากกว่า 300 คน จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 33 ผลงาน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว