หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ต้อนรับ รม.วท. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 สิงหาคม 2561 , 15:05:01     (อ่าน 500 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ต้อนรับ รม.วท. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

----------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) หรือ Science Park Promotion Agency : SPA โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ชมบูธผู้ประกอบการ และกล่าวขอบคุณแสดงความยินดีกับผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีความโดดเด่นในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และสตาร์ตอัพ เนื่องจากมีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจจำนวนมาก ที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศ และที่สำคัญมีการพัฒนานักศึกษามาเป็นผู้ประกอบการจำนวนมาก และยังได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรางวัล มีความร่วมมือด้านการพัฒนาสตาร์ตอัพกับต่างประเทศ โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านสตาร์ตอัพ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสตาร์ตอัพระดับนานาชาติ Be Young Beyond Startup Boothcamp ณ ประเทศไต้หวันด้วย จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและแนะนำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ร่วมชมการสาธิตการบังคับ Drone และร่วมบังคับ Drone เพื่อให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจลงเรียบร้อยแล้วได้เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว