หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big cleaning ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 , 23:18:37     (อ่าน 2,535 ครั้ง)  


                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ Big cleaningร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ถนนในเขตชุมชน ตลอดจนพื้นที่บริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เป็นประธาน พร้อมนำบุคลากร นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 450 คน  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา

               ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่ต่อยอด ให้ประชาชนร่วมทำความดี ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ทำความดีร่วมกัน อาทิ ทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ รวมถึงพัฒนาทำความสะอาดคลอง กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและสะอาดเรียบร้อย

            ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ Big cleaning”  เป็นการรวมพลังของบุคลากร นักศึกษา และชุมชุน ในการพร้อมใจทำความดีทำความสะอาดพื้นที่ด้วยจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เก็บกวาดขยะ ขุดลอกคลองริมฝั่งถนนสถลมาร์ค จากหน้ามหาวิทยาลัย ถึงชุมชนบ้านศรีไค และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดป่าศรีไค จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารเพล  นับเป็นการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน  ในการเสียสละ มีจิตอาสา และการทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ Big cleaning” ในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจะจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องในทุกโอกาส ต่อไป

                                                         

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว