หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ นำส่งสิ่งของบริจาคส่งมอบ ม.จำปาสัก ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 , 07:49:58     (อ่าน 1,865 ครั้ง)  


         

            จากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ประเทศลาวแตก ทำให้เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของประเทศลาว มีประชาชนชาวลาวได้รับผลกระทบจำนวนมากนั้น เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคในคณะหน่วยงาน อาทิ สำนักงานอธิการบดี คณะศิลปศาสตร์ บริหารศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ว.แพทศาสตรและการสาธารณสุข  เป็นต้น โดยรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลืออน่างเร่งด่วน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมนำส่งมอบไปยัง มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว ในการช่วยผู้ประสบภัยต่อไป

            อาจารย์สุรสม  กฤษณะจูฑะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า ในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปศาสตร์ ได้นำคาราวานสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับบริจาคเดินทางส่งมอบให้กับตัวแทน มหาวิทยาลัยจำปาสัก ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 10 คันรถ ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.นางพอนสะหวัน เทบพะสุลีทอน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก เป็นผู้รับมอบพร้อมเร่งดำเนินการ ลงพื้นที่ในการนำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านปากบ้อง เมืองปากซอง และที่แขวงอัตตะปือ ต่อไป

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ได้แสดงพลังสามัคคี พลังแห่งสายธารน้ำใจอันยิ่งให้ช่วยเหลือมนุษย์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีในการแสดงพลังสามัคคีช่วยเหลือสังคมผู้เดือดร้อน สอดคล้องอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว