หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 , 20:46:46     (อ่าน 1,053 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

----------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 4,600 กว่าคน ณ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่และ รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ชีวิต Gen Z ยุค Thailand 4.0 “รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต”สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยยุค 4.0 เกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้านการศึกษา ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นผู้เยาว์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมของตนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของความอบอุ่นและความปรารถนาดีทั้งจากรุ่นพี่ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

          นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปและประสบความสำเร็จในการทำงาน มุ่งมั่นที่จะมีอนาคตที่ดี สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่เล่าสู่น้องฟัง เพื่อสร้างแรงบันบาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ กันเกราช่อที่ 31 ที่จะเริ่มใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยเริ่มจาก นางสาวสุพัตรา  เกียรติจรุงพันธ์ ว่าที่บัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเข้ารับปริญญาในปีนี้ และเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2018 ติด 1 ใน 10 คน และมีความใฝ่ฝันที่อยากประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส และ นายภควัต  ศรีไทย ว่าที่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์(นักศึกษาพิการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และทีม “กันเกรา” นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ ABU เป็นแชมป์ประเทศไทย และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม และปิดท้ายด้วยตัวแทนนักศึกษาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน Startup ณ ประเทศไต้หวัน ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้องในครั้งด้วย

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว