หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 , 09:49:56     (อ่าน 1,110 ครั้ง)  


          ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ องค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

          วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัอยุบลราชธานี โดย สำนักงานวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีความต้องการ ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร วิชาการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาคม และชุมชน