หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง ในกิจกรรม Inspiring of Learning English ณ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 มิถุนายน 2561 , 10:02:35     (อ่าน 1,221 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง
ในกิจกรรม Inspiring of Learning English ณ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

          วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุนีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัด โครงการ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learning English ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน อีกทั้งส่งเสริมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาให้กับนักเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษจากรายการ Hello English ทางช่อง Now26 และเฟซบุ๊กเพจ NJ Digital ได้แก่ Ms Roseanna Marshman และ คุณณัฐพล เหลืองกนกวนิช มาร่วมให้ความรู้ในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ อีกด้วย

                ทัง้นี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้การต้อนรับ วิทยากร และ บุคลากร จากทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมรับมอบของที่ระลึก จาก ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                โดย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า "ทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้นได้มี โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับในส่วนของ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเอง และให้บริการวิชาการในเขตพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลยออกมาบริการวิชาการ ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน ที่จะเป็นนักศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ในรูปแบบของการร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน"