หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Australian Trade and Investment Commission: Austrade) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 , 10:38:56     (อ่าน 821 ครั้ง)  


         ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย

(Australian Trade and Investment Commission: Austrade) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย 


       

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นำ คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ คุณบุษรินทร์ สินธุนวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา และ คุณอัจฉราภรณ์ สุทธจิตตะ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Australian Trade and Investment Commission: Austrade) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสให้เกียรติมาแนะนำ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน ออสเตรเลีย (Austrade) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีหน้าที่ส่งเสริมทางด้านธุรกิจ การศึกษา และการลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ คณะต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมพูดคุยหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการอันอาจจะมีขึ้นในอนาคต ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากคณะต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี