หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มิถุนายน 2561 , 16:26:56     (อ่าน 1,384 ครั้ง)  


หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ

จับมือโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร 10 แห่ง จัด“ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน”

            วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 และวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 แห่ง ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนบ้านบัววัด โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา โรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนบ้านคำขวาง โรงเรียนบ้านค้อหวาง และโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ซึ่งกิจกรรมนี้ น้อง ๆนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมพร้อมให้ความสนใจและได้รับความรู้ภาษาจีน ทั้งยังได้รับความสนุกสนานจาก พี่ ๆ นักศึกษาเอกภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวได้รู้จักและเกิดความคุ้นเคยกับภาษาจีน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกด้วย โดย ปัจจุบันภาษาจีนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนได้มีบทบาทสำคัญต่าง ๆ มากมายต่อประชาคมโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้าหรือการเมือง ดังนั้นภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนจึงมีความสำคัญอีกหนึ่งภาษา ของโลกในปัจจุบัน