หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 , 17:16:59     (อ่าน 496 ครั้ง)  


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศประชาสัมพันธ์การ

“ปรับปรุงพันธุ์ข้าวช่วยชาวนาผ่าวิกฤตภัยแล้ง” 

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทางคณะเปิดสอนและเปิดรับสมัครในปัจจุบัน

----------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองรอบทิศ” โดยมี ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมรายการและ นางสาวนภาพร  ตอพล ผู้ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ปรับปรุงพันธุ์ข้าวช่วยชาวนาผ่าวิกฤตภัยแล้ง” และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทางคณะเปิดสอนและเปิดรับสมัครในปัจจุบันให้ผู้ที่สนใจและสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจนรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)

สามารถติดตามชมได้ที่...https://www.youtube.com/watch?v=HohrgPEnKAE&feature=youtu.be

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1