หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Using English in Teaching in the 21st Century


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 มิถุนายน 2561 , 13:49:57     (อ่าน 1,220 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Using English in Teaching in the 21st Century

          วันที่ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Using English in Teaching in the 21st  Century ซึ่งเป็นกิจกรรม Inspiring of Learning English ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวให้การต้อนรับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนการสอน Associate Professor Betsy Gilliland, PhD, Department of Second Language Studies, University of Hawai’i at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบุญฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อนำภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือ Active Learning