หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 , 16:41:11     (อ่าน 503 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน

---------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาวี  สุขมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้าน “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว