หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯสร้างอาคารห้องสมุด เปิดประสบการณ์นอกตำรา!!


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 มิถุนายน 2561 , 15:20:52     (อ่าน 5,517 ครั้ง)  


           ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯ สร้างอาคารห้องสมุด พัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์โรงเรียนและชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่ ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยมี นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วม  จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

             นายอนัน สุวรรณดี  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประธานชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า ชมรมอาสาฯได้เสนอโครงการกิจกรรมในรูปแบบการทำค่ายร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม ของกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์เดียวกันคือ คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน  ฝึกปฏิบัติ วางแผน แก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ปีงบประมาณ 2561 ชมรมฯ ลงพื้นที่จัดค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมก่อสร้างอาคารหอสมุด ขนาด 14 X 6 เมตร สร้างใหม่ทั้งหลังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โรงเรียน เป็นต้น

             ในส่วนของการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยแบ่งนักศึกษา ทำงานแบบจำลองเหมือนการทำงานจริง แบ่งเป็น ฝ่ายก่อสร้าง รับผิดชอบงานในส่วนของการก่อสร้างอาคารฝ่ายสวัสดิการ ดูแลในส่วนการช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายต่างๆ และดูแลด้านความเป็นอยู่ของชาวค่ายฝ่ายแม่ครัว ดูแลด้านการจัดเตรียมอาหารฝ่ายพัสดุ ดูแลด้านการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายพยาบาล ดูแลด้านการพยาบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลต่างๆ  ฝ่ายนันทนาการ ดูแลด้านกิจกรรมสร้างสีสันความสนุกสนานกิจกรรมผ่อนคลายให้ชาวค่ายและ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูแลด้านความปลอดภัยภายในค่าย นอกจากนี้ ตลอดการจัดค่ายได้มีช่างชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือ แนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สอนงานด้านการก่อสร้างให้กับนักศึกษาอีกด้วย นับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักศึกษากับภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอด 10 วัน ชาวค่ายได้เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างความรักความสามัคคี มิตรภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนักศึกษา ชุมชน นักเรียน แม้จะเป็นช่วงเวลาอันสั้น แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่าอีกช่วงของชีวิต นายอนัน สุวรรณดี ประธานชมรมค่ายอาสาฯ กล่าว

              นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี นำไปสู้การพัฒนา ปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่ การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมเป็นบัณฑิตที่ดี ที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว