หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            งดงาม..พิธีมอบเข็มสถาบัน ว่าที่บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ รุ่นที่ 5


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 , 15:15:23     (อ่าน 4,610 ครั้ง)  


           

              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดพิธีมอบเข็มสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ อาจารย์เกษร สายธนู  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2560มีว่าที่บัณฑิตพยาบาล จำนวน 60คน เข้ารับเข็ม พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและเดินแถวนำเข็มสถาบันมอบให้ผู้ปกครองติดให้ สร้างความภาคภูมิใจ และตราตรึงใจต่อ คณาจารย์ นักศึกษาและบรรดาญาติๆ ที่มาร่วมยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า นับนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษา เป็นว่าที่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล หล่อหลอมความรู้ ด้านวิชาการ ทักษะความสามารถด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและบัณฑิต สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มสถาบันในครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชาชีพ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อันจะเสริมสร้างความมั่นใจความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นก้าวสำคัญในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังการสำเร็จการศึกษาตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป

             ในส่วนของบรรยากาศงานพิธีมอบเข็ม เต็มไปด้วยความประทับใจ ภายหลังจากที่บัณฑิตพยาบาลรับมอบเข็มสถาบัน บัณฑิตทุกคนพร้อมใจกล่าวคำปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียง และร่วมร้องเพลงปริญญาของแม่ พร้อมเดินแถวนำเข็มสถาบันมอบให้ผู้ปกครองติดให้ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใจน้ำตาของลูกไหลซึมอาบสองแก้ม ซึ่งเป็นน้ำตาแห่งความดีใจในความสำเร็จ ท่ามกลางอ้อมกอดของพ่อแม่ที่อบอุ่นกว่าทุกครั้ง บทเพลงบางท่อนที่ตราตรึงใจที่ว่า “อยากบอกแม่ดังๆว่าลูกนั้นคิดถึงแม่ อยากไปหา อยากกอดอยากหอมแม่นานๆ อยากจะหนุนตักแม่เหมือนเดิมอย่างที่เคยทำเรื่อยมา อีกไม่ช้าลูกจะกลับไปหาแม่..... ตั้งใจเรียนให้จบไวไวจะเอาใบปริญญาไปฝาก จะทำงานเลี้ยงแม่ไม่ให้แม่ลำบาก จะกลับไปพร้อมใบปริญญาของแม่”  จากนั้นบัณฑิตได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ขอขมาครู ผูกข้อต่อแขน นับเป็นบรรยากาศแห่งความสุข และอบอุ่น ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลรุ่นน้อง มาร่วมยินดีในความสำเร็จครั้งนี้จำนวนมาก ก่อนที่จะปิดท้ายกิจกรรมด้วย พิธีบูม เชิดชูเกียรติพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 แห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ