หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 , 20:40:06     (อ่าน 465 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ปชส. จัดโครงการ “การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 14

-----------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการจัด “การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 14 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายประเทศ  ทาระ หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) เป็นผู้ดำเนินรายการครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้บริหาร และทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี (NBT)ทุกท่านที่ให้ความกรุณาอนุเคราะห์เวลาในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ภาพรวมของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

-----------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว