หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย สืบสานฮีตสิบสอง ประเพณีบุญบั้งไฟ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 , 15:01:38     (อ่าน 944 ครั้ง)  


ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย สืบสานฮีตสิบสอง ประเพณีบุญบั้งไฟ

         
          วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:๐๐ น.  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ : สืบสานฮีตสิบสอง ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอีสานผ่านกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีเปิดโครงการพร้อมการบรรยาย หัวข้อ บุญบั้งไฟอีสาน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม และ หัวข้อ ศิลปะเชิงช่างในงานบุญบั้งไฟอีสาน แก่ นักศึกษา และ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง โดยมี ดร.ติ๊ก  แสนบุญ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมกล่าวให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ ผู้เชียวชาญประจำคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติวิทยากร ใน หัวข้อ บุญบั้งไฟอีสาน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม และการบรรยาย หัวข้อ ศิลปะเชิงช่างในงานบุญบั้งไฟอีสาน โดย ดร.ติ๊ก  แสนบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี