หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน แก่นักศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 , 11:13:46     (อ่าน 877 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน แก่นักศึกษา

         

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัด กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ในหัวข้อ “ทักษะการเขียน Resume และทักษะการพูดเพื่อการสัมภาษณ์งาน” แก่นักศึกษาผู้ที่สนในและใกล้สำเร็จการศึกษา ในการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์ใบรับสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งาน พร้อมเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การพูด การเขียน และการคิดเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี อาจารย์จากสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ชนัญญู บูรณ์เจริญ วิทยากรให้ความรู้เรื่องเรื่องการสัมภาษณ์งาน และ อาจารย์สมปราชญ์ นาวาเรือนวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การเขียน Resume