หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯต้อนรับคณะกรรมการทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ โอกาสพบปะนศ.ทุนและสัมภาษณ์ 22ทุน ปี61


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 , 15:39:41     (อ่าน 1,233 ครั้ง)  


         

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่อง และสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

           ในส่วนของ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 81 ทุน ปัจจุบันมีนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 19 ราย แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3 ราย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 4 ราย สำหรับปีการศึกษา 2561 มูลนิธิฯแจ้งความประสงค์ในการมอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาเช่นเคย ซึ่งมีนักศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 22 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์ทุนด้วยตนเองในทุกปี อีกด้วย

             นับว่ามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นบัณฑิตที่ดี เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว