หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 , 14:43:51     (อ่าน 1,278 ครั้ง)  


          คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯจัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน
นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6
 
         
          วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธี พร้อมได้กล่าวถึงความสำคัญของการให้คำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษา ก่อนที่ ผู้แทนนักศึกษานำนักศึกษากล่าว ให้คำสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อคิดในการจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งชีวิต