หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 , 10:13:51     (อ่าน 2,083 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3

(สุขภาพดี 4.0)

         

          วันที่ 2พฤษภาคม  พ.ศ. 2561คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคม จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0)ณ ศาลปู่ตา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ อาจารย์ภูษณิศา  มีนาเขตร เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะในด้านการจัดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ผ่านบการจัดซุ้มให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และการแสดงละครที่มีเนื้อหาสอดแทรกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

          ทั้งนี้ ผศ.ดร. สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ แด่ นายปรีดา  อุ่นอุดม  นายอำเภอนาเยีย ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นายจิตร  มั่งมี  สาธารณสุขอำเภอนาเยีย  นายเคน แก่นคำ รองนายกเทศมนตรีอำเภอนาเยีย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย  ร่วมด้วยเกษตรอำเภอ  ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนอำเภอนาเยีย