หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์ ม.สารคาม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 , 17:00:21     (อ่าน 423 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์ ม.สารคาม

-------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางนลินี  ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 11 คน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ  ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้กรรมการสภาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มากยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว