หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 27 เมษายน 2561 , 16:41:42     (อ่าน 506 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”ประจำเดือน เมษายน 2561

------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ดร.จุฑามาศ  หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ และ นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือน เมษายน 2561โดยมี เทศบาลเมืองวารินชำราบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี และมีงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมประชาวาริน โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี และร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และมีการส่งมอบธงต่อให้แก่หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานีครั้งต่อไป

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว