หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 เมษายน 2561 , 12:58:55     (อ่าน 794 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century”

โดย Dr Akira Murakami Ph.D. Linguistics (University of Cambridge)

          ในระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century” โดย Dr Akira Murakami Ph.D. Linguistics (University of Cambridge) โดย เป็นกิจกกรมภายใต้โครงการ การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรม Inspiring of Learning English เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง เปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาและบุคลากรได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร

          โดย กิจกรรม แบ่งออกเป็น การบรรยายในหัวข้อ “Theory of The Use of Corpora in the 21st Century” 17 เมษายน 2561 และ วันที่ 18 เมษายน 2561 การฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century”ณ ห้อง 1C 15-16 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท นักวิเทศสัมพันธ์ ครูและอาจารย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนมารีย์นิรมล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี