หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 เมษายน 2561 , 10:59:56     (อ่าน 384 ครั้ง)  


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ 61”

-------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ 61”โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมจำนวนมาก ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม สังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด และทาสีป้ายจราจร ณ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงบ่ายนักศึกษาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

-------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ /ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1