หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขต อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 เมษายน 2561 , 15:46:49     (อ่าน 997 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ในเขต อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ


         เมื่อวันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายฤทธิ์สรรค์  เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร. สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และให้การกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติได้แก่ นายธานินทร์  ไชยานุกูล  สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ   รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้แทน จาก รพ.สต.เพียเพ้า, รพ.สต.โพธิ์ใหญ่, รพ.สต.ก่อ, รพ.สต.บัววัด, รพ.สต.ศรีไค และ รพ.สต.ราฎร์สำราญ ณ ห้องประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร์ และ มีผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมทั้งสิ้นรวม 40คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          อาจารย์ณิชา  ว่องไว  ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ สำนักสาธรณสุข อำเภอวารินชำราบ ที่ร่วมสนับสนุน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ของเรา ในการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำนวนผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จาก 6 ตำบล และ พุทธสถานราชธานีอโศก รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โดยมุ่งหวังเพื่อให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่อำเภอสารินชำราบ ให้ได้ตามเกณฑ์ และเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการอบรมณ์ไปแล้วนั้นมีทัศนคติ เจตคติ ที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบกับทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ ในหลักสูตร เวลารวม 420 ชั่วโมง ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ผู้สูงอายุ ทั้งที่ติดบ้าน ที่ติดสังคม ติดเตียง นั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมาสำนักสาธรณสุข อำเภอวารินชำราบ ีเด่น ม.อุบลฯ ประจำปี 2560