หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หารือแนวทางการขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 เมษายน 2561 , 14:33:55     (อ่าน 1,115 ครั้ง)  


       ม.อุบลฯ จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หารือแนวทางการขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน 

          วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด การประชุมหารือแนวทางการขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ดร. จิตรา ชัยวิมล ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ  นายเอก เอื้อตระการรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นางสาวภัทรพรรณ วัชรโกมลพันธ์ จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมเปิดการประชุมหารือ ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้เชิญคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม กับผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อีกด้วย