หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            7 นศ.แลกเปลี่ยน ม.อุบลฯ ตลุยจีนแผ่นดินใหญ่!!โชว์วัฒนธรรมไทย..ชื่นมื่นสงกรานต์ถิ่นมังกร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 เมษายน 2561 , 10:40:13     (อ่าน 2,497 ครั้ง)  


         

               นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ 7 ราย เดินทางร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต ณ  广西民族师范学院 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities) มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างมีนาคม - กรกฎาคม 2561

              นางสาวน้ำเพ็ชร สายกระจ่างนักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปีที่ 3  คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ 1ใน 7 นักศึกษาแลกเปลี่ยน กล่าวว่า ตนและเพื่อนรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของเราทุกคนในการเดินทาง ตนรู้สึกตื่นเต้นสำหรับประสบการณ์จริงที่ได้สัมผัสที่มากกว่าในตำราเรียน โดยหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ มีโครงการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ไปเรียนในต่างประเทศ ตามวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ตนเองได้เลือกเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ตนได้เลือกเรียนวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน จึงได้เดินทางมาที่ประเทศจีน หลังจากที่เดินทางมาถึง พบว่าประเทศจีนมีความแตกต่างจากบ้านเราในหลายเรื่อง ช่วงแรกก็ปรับตัวลำบากทีเดียว อย่างไรก็ตามแม้เราจะอยู่ห่างไกลถึงจีนแผ่นดินใหญ่ แต่เรายังโชคดีที่มีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน ที่จีนมีการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ โดยเทศบาลฉงโจ่ว จัดขึ้น เป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวไต หรือ ไท มีการแสดงของชาวจ้วงหรือโชว์ชุดของชนกลุ่มน้อย และ การร้องเพลง เต้นรำ และเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนนักศึกษาไทยได้นำชุดการแสดงเอกลักษณ์ไทยร่วมโชว์บนเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทยได้สวมชุดไทยเข้าร่วมงาน ซึ่งรับความสนใจจากคนจีนเป็นอย่างมากเพราะต่างชื่นชอบการแต่งกายและแสดงของไทย ที่มีเสน่ห์ของอ่อนช้อย งดงามยิ่ง

          ในส่วนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปีที่ 3ม.อุบลฯ ที่เดินทางไปในปีนี้ มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย  นางสาวกาญจนา บุญเนตร (แอ๋ว) นาสาวปรารถนา นาเจริญ (กี้) นางสาวธัญชนก ประสีระเตสัง (ไอซ์) นางสาวมลวดี บุญจวบ (ลอง) นางสาวมิตราภรณ์ สิทธิเดช (แอม) นางสาวมัทนา สมสุพรรณ (มาย) และนางสาวน้ำเพ็ชร สายกระจ่าง (ดริ้งก์ดิว)  ซึ่งตนและเพื่อนได้ลงเรียนที่จีน ทั้งหมด 4วิชา คือ สังคมจีน ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว และการสนทนาภาษาจีน  อาจารย์ที่จีนบอกว่า มีนักศึกษาจีนสนใจเรียนภาษาไทยจำนวนมาก เราจึงได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย ซึ่งถือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจยิ่ง  “ดริ้งก์ดิว” น้ำเพ็ชร สายกระจ่าง นศ.ม.อุบลฯกล่าว

            นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา สิ่งที่ได้นอกจากการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยสู่ประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว