หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิด งานประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย 2561 จังหวัดอุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 เมษายน 2561 , 10:20:03     (อ่าน 874 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิด งานประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย 2561 จังหวัดอุบลฯ    


     

          วันที่ 11 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ และ นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิด งานประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ในบรรยากาศแต่งกายชุดไทย ณ ลานเทียน มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประกอบพิธี นำกล่าวขอพรพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในจังหวัดอุบลฯ  ด้วยเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ได้เวียนมาครบรอบ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พระสงฆ์ และผู้อาวุโส ทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ทุกอำเภอคัดเลือกผู้อาวุโสภายใน อำเภอ ๆ ละ 5 คน มาร่วมประกอบพิธีดังกล่าว