หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯไอเดียผุด!!จัดงานตลาดสร้างสรรค์ ฝึก นศ.เรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ SMEs


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 เมษายน 2561 , 15:50:49     (อ่าน 1,389 ครั้ง)  


                          

              โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะบริหารศาสตร์ จัด “โครงการตลาดสร้างสรรค์” งานตลาดเย็นนี้มีนัด จั๊ด มันส์แหน๊น๊า เวทีฝึกประสบการณ์ ต่อยอดผลงานนักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์อุบลราชธานี

            รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ม.อุบลฯ กล่าวว่า “โครงการตลาดสร้างสรรค์” ตลาดเย็นนี้มีนัด จั๊ด มันส์แหน๊น๊า นับเป็นกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจแก่นักศึกษา ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์  อย่างเป็นรูปธรรม จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ ซึ่งเริ่มจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดงาน ตลาดสร้างสรรค์ แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา การบูรณาการการทำงานร่วมกันของนักศึกษาทุกคณะอีกด้วย

              ด้าน ผศ.กมลพร นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดงานโดยความร่วมมือของ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ในการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าสร้างประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง มีแผนการทำงาน การทำธุรกิจตามหลักการบริหาร สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำธุรกิจนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมออกร้านในครั้งนี้ มากกว่า 50 ร้าน พร้อมจัดเวทีการประกวดไอเดียธุรกิจของนักศึกษา ชิงเงินรางวัล ชมการสาธิต การแสดงบนเวที ตลอด 3 วัน 6-8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ