หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรม Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2560


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 เมษายน 2561 , 11:09:30     (อ่าน 1,425 ครั้ง)  


          นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรม Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
         
          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรม Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านเภสัชกรรมและได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาตนเองและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยทั้ง 19 สถาบัน  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Patient Counseling Event)ทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Quiz)
 
          ซึ่ง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Quiz) ได้แก่ นางสาวธนัชพร พรมโคตร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ,นางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ,นายอนุชา นิติธรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ,นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Patient Counseling Event) ได้แก่ นางสาววัทนวิภา วงศ์ใหญ่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ นางสาวศรีกัลยา ศรีบุญ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
 
          ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ต่อตนเอง และของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน