หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สักการะพระพรหม มหาวิทยาลัยฯ และพระภูมิ สำนักงานอธิการ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ช่วงประเพณีสงกรานต์ 2561


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 เมษายน 2561 , 09:22:31     (อ่าน 894 ครั้ง)  


 
ม.อุบลฯ สักการะพระพรหม มหาวิทยาลัยฯ และพระภูมิ สำนักงานอธิการ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ช่วงประเพณีสงกรานต์ 2561 
 
 
         
 
 
          วันที่ 10 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมใจกันบวงสรวงพระพรหม มหาวิทยาลัยฯ และพระภูมิ ประจำตึกสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย 2560 ซึ่งถือเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว ม.อุบลฯ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และความสามัคคี ซึ่งในปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดการ ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสถานที่ศาลพระพรหม จึงมีการอัญเชิญ องค์ท้าวพระพรหมมาประดิษฐาน ณ สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ เป็นการชั่วคราว จนกว่า การปรับปรุงซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ
 
           ในโอกาสเดียวกันนี้ ทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการทำบุญ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึก ม.อุบลฯ ต่างได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ สาลาแปดเหลี่ยม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงาน และกระชับความสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สืบไป