หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 เมษายน 2561 , 16:15:12     (อ่าน 1,554 ครั้ง)  


           

                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561ที่ผ่านมา  โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระมหากษัตริย์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 6 เมษายน 2561 เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม เพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้สถิตในดวงใจของชาวไทยทั้งชาติ

             พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์ และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ของบรมราชจักรีวงศ์ ได้เจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว