หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดโครงการแนะแนวเตรียมสอบ TOEFL เสริมทักษะ นักศึกษา บุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 เมษายน 2561 , 15:48:43     (อ่าน 609 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดโครงการแนะแนวเตรียมสอบ TOEFL เสริมทักษะ นักศึกษา บุคลากร       


 

          วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEFL สำหรับ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สามารถประเมินความรู้ของตนเองในเบื้องต้น และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเตรียมสอบ TOEFL ได้ ซึ่ง TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนน TOEFLนี้จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี