หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ยกพล ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลฯ ประจำปี 2561


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 เมษายน 2561 , 15:00:44     (อ่าน 856 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ยกพล ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลฯ ประจำปี 2561

 

          วันที่ 9 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 โดยมี ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในการจัดบูธนิทรรศการ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ในนิทรรศการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ,สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในนิทรรศการ การสาธิตในหัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy และ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร คณะบริหารศาสตร์ ในการทอคล์โชว์ การเตรียมพร้อมทางการเงิน “พลังการออม เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ทั้งนี้ ด้วยคณะกรรมการการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ รวมถึงเตรียมการประชากรให้เป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “เตรียมความพร้อม คนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”