หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ ม.จำปาสัก สปป.ลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 เมษายน 2561 , 09:21:41     (อ่าน 1,783 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ ม.จำปาสัก สปป.ลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน

       

          ในระหว่างวันที่ 1-14 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ที่ระหว่างสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมโครงการนี้ร่วมกัน โดยในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 8 คน ซึ่งวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้ให้เกียรติจัดพิธีต้อนรับและพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ให้แก่นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ทั้ง 8 คน โดย อาจารย์สาลี เดดมุงคุน คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยบคลากรจาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก ร่วมให้การต้อนรับ ดังนี้ อาจารย์สุขมณี ดวงโสภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จันดี อินทปัญญา หัวหน้าห้องการคุ้มครองนักศึกษา อาจารย์อานันสิน ยาตรา หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ อาจารย์จิตประสง พิมมะสอน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ไซสาคอน จันทะพูทอน  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ อาจารย์โพทิสัก สุวันวงจัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์จ้อกกี้ พอนเทบ ตำแหน่งรองหัวหน้าห้องการแผนการและร่วมมือสากล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยจำปาสัก

          ทั้งนี้ อาจารย์สาลี เดชมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก กล่าวต้อนรับและชี้แจงถึงกิจกรรมที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้เข้าร่วม ว่า “นอกจากการกิจกรรมร่วมเรียนวิชากฎหมายแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆของทางคณะอีกด้วย ได้แก่ กิจกรรรมบำเพ็ญประโยชน์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่และงานปีใหม่(วันสงกรานต์ไทย) เป็นต้น”

          พร้อมกันนี้ อาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ว่า “เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมาย พัฒนาความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาวและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

          ซึ่ง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 8 คน ได้เล่าถึงความรู้สึกว่า “ตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ได้พบเพื่อนใหม่ ได้ ฟัง พูดเขียนอ่านภาษาลาวได้ ได้รับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางกฎหมายและประสบการณ์ทางภาษา วัฒนธรรมธรรม การดำรงชีวิต และจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาบอกเล่าเรื่องราวแก่รุ่นน้องๆ ต่อไป”