หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 เมษายน 2561 , 15:22:12     (อ่าน 540 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมโครงการสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงร่วมบุญผะเหวด

ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

-----------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมโครงการ “สืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติสืบไป โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีสืบสานงานบุญประเพณี และนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 และร่วมอัญเชิญพระอุปคุต และแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ตามเส้นทางสู่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานงานบุญประเพณีปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวดและฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว